bika
PEF
bika
Weekinews
Οριακή και απειλητική η κατάσταση στην Ελλάδα για την φαρμακευτική καινοτομία
Οριακή και απειλητική η κατάσταση στην Ελλάδα για την φαρμακευτική καινοτομία
Έντονη ανησυχία για τις δυσθεώρητες επιβαρύνσεις τις οποίες συνεχίζει να επωμίζεται η καινοτόμος φαρμακευτική βιομηχανία και για τις διαφαινόμενες αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική, στον τομέα της τιμολόγησης  και του υπολογισμού του clawback εκφράζει σε ανακοίνωση του  το PhRMA Innovation Forum(PIF).

Επισημαίνοντας ότι από το 2013 και κλιμακούμενα, οι επιστροφές σε clawbacks και rebates αυξάνονται συνεχώς, και φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,4 δις ευρώ, τονίζει πως οι καινοτόμες φαρμακοβιομηχανίες αδυνατούν πλέον να σηκώσουν το τεράστιο βάρος που τους επιβάλλεται. 

Υπογραμμίζει επίσης, ότι δυστυχώς σήμερα δεκάδες εταιρείες του τοπικού φαρμακευτικού κλάδου αδυνατούν να καλύψουν τις εισφορές σε clawback και rebate οι οποίες τους έχουν επιβληθεί, και δεν έχουν προχωρήσει στην καταβολή τους, όχι επειδή το θέλουν, ούτε επειδή απαραίτητα επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Τα οικονομικά τους δεδομένα καθιστούν αδύνατη τη βιώσιμη λειτουργία τους στην ελληνική αγορά. 

Το PhRMA Innovation Forum δηλώνει πως η χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης ως τιμή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, είναι πλήρως απορριπτέα και προειδοποιεί για προβλήματα διαθεσιμότητας στους ασθενείς, ενώ προσθέτει πως οποιαδήποτε προσπάθεια να εισαχθεί μια νέα μορφή clawback, με βάση την ανάπτυξη πωλήσεων σε εξατομικευμένη βάση, είναι καταστροφική και επίσης απορριπτέα, με απόλυτο τρόπο. Η προσχηματική μετατροπή του clawback σε ένα νέο επιπλέον rebate θα είναι ολέθρια για τη διάθεση και την κυκλοφορία των φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Κάνοντας έκκληση η διοίκηση του PIF , επισημαίνει πως τείνει να καταστεί εντελώς αδύνατη η βιώσιμη λειτουργία και παρουσία των εταιρειών με τις προδιαγραφόμενες νέες εξελίξεις. 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, βασικό στόχο του PhRMA Innovation Forum αποτελεί η εγγύηση καλύτερων και ποιοτικότερων συνθηκών πρόσβασης και οικονομικής προσιτότητας για τους ασθενείς. 

Μάλιστα ο PIF υπογραμμίζει, ότι δεσμεύθηκε για ένα εθνικό συμβόλαιο αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και σταθερότητας με την Πολιτεία, σημειώνοντας πως «ο Ελληνικός πληθυσμός αξίζει και δικαιούται αναβαθμισμένη φαρμακευτική περίθαλψη και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής κάλυψης».

Επαναλαμβάνει ακόμη, ότι πρεσβεύει, εκπροσωπεί και επισφραγίζει το διαχρονικό αίτημα των ασθενών για θεραπεία και ίαση και είναι αφοσιωμένο στις αξίες της κλινικής έρευνας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, προσθέτοντας ακόμη, ότι η μεγαλύτερη επένδυση που προσφέρουν οι εταιρίες μέλη μας στην χώρα είναι τα ίδια τα καινοτόμα φάρμακα για τους  Έλληνες ασθενείς. 

Η διοίκηση του PIF τονίζει χαρακτηριστικά ότι «oι στόχοι μας προφανώς δεν άλλαξαν, ούτε πρόκειται να αλλάξουν. Οι εταιρείες – μέλη μας θα συνεχίσουν να διατηρούν τον ίδιο στόχο. Με μία αυτονόητη προϋπόθεση: Θα πρέπει το ίδιο το περιβάλλον κάτω από το οποίο δραστηριοποιούνται να τους επιτρέπει να είναι βιώσιμες. Να μπορούν να λειτουργούν. Να ενισχύουν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, να υποστηρίζουν τη δημιουργία καινοτόμων φαρμάκων στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς, καθώς και να απασχολούν δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους στην Ελλάδα».

Σημειώνει όμως, ότι από το 2013 και κλιμακούμενα, οι επιστροφές σε clawbacks και rebates αυξάνονται συνεχώς, ενώ το 2018 αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,4 δις ευρώ. «Αυτό που θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, είναι ότι οι καινοτόμες φαρμακοβιομηχανίες αδυνατούν πλέον να σηκώσουν το τεράστιο βάρος που τους επιβάλλεται» αναφέρει. 

Επίσης τονίζει ότι «δυστυχώς σήμερα δεκάδες εταιρείες του τοπικού φαρμακευτικού κλάδου αδυνατούν να καλύψουν τις εισφορές σε clawback και rebate οι οποίες τους έχουν επιβληθεί, μη έχοντας προχωρήσει στην καταβολή τους, όχι επειδή το θέλουν ούτε επειδή απαραίτητα επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Τα οικονομικά τους δεδομένα καθιστούν αδύνατη τη βιώσιμη λειτουργία τους στην ελληνική αγορά. 

Εμείς αντιθέτως ως φορέας που εκπροσωπεί τοπικά τη διεθνή καινοτόμο φαρμακοβιομηχανία, με αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμαστε πλήρως στις υποχρεώσεις μας έναντι της Πολιτείας. Ωστόσο,επειδή για εμάς πολύ περισσότερο λόγω υψηλών μεγεθών η κατάσταση είναι οριακή, δε μπορούμε πλέον να εγγυηθούμε ότι η απρόσκοπτη λειτουργία μας θα συνεχιστεί.

Ως PhRMA Innovation Forum, προφανώς και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με βάση την αρχή της πρόσβασης του συνόλου των ασθενών στην κατάλληλη θεραπεία. Δυστυχώς, πέρα από κάθε λογική, οι υφιστάμενες συνθήκες είναι ασφυκτικές και κάθε άλλο παρά δημιουργούν προϋποθέσεις βιωσιμότητας και συνέχειας στην παρουσία μας. 

Καταστούμε σαφές πως η προτεινόμενη πολιτική τιμολόγησης που βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης ως τιμή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, είναι πλήρως απορριπτέα για πολλούς λόγους που αφορούν επίσης την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα στους ασθενείς και επιπλέον έχουν εκτενώς εξηγηθεί στους αρμοδίους. Επίσης, οποιαδήποτε προσπάθεια ώστε να εισαχθεί μια νέα μορφή clawback, με βάση την ανάπτυξη πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων σε εξατομικευμένη βάση, είναι καταστροφική και απορριπτέα με απόλυτο τρόπο. Η προσχηματική μετατροπή του clawback σε ένα νέο επιπλέον rebate θα είναι ολέθρια για τη διάθεση και την κυκλοφορία των φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Νέων αλλά και υπαρχόντων.

Στα πλαίσια αυτά, όπως υπεύθυνα κάνουμε πάντοτε, θα καταθέσουμε εκ νέου και άμεσα τις προτάσεις μας προς την Πολιτεία. Αφού συζητηθούν, σεβόμενοι τους όρους ενός σοβαρού διαλόγου, στη συνέχεια θα τις δημοσιοποιήσουμε. Ελπίζουμε η διαβούλευσή μας με την Πολιτεία αυτές τις κρίσιμες εβδομάδες που ακολουθούν, να αποδώσει.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αποκλειστικά και μόνο έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για ειλικρινή σεβασμό στις ανάγκες των ίδιων των ασθενών. Από πλευράς μας, καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε τις βέλτιστες και πλέον σύγχρονες θεραπείες. Και θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε τις προσπάθειες αυτές με κάθε κόστος: Εταιρικό, επιχειρηματικό, προσωπικό. 

Τείνει να καταστεί εντελώς αδύνατη η βιώσιμη λειτουργία και παρουσία των εταιρειών-μελών μας. Με τις προδιαγραφόμενες νέες εξελίξεις, κινούμαστε ταχύτατα και επικίνδυνα προς την κατεύθυνση αυτή». 
Tags:
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Φάρμακο
 
bika
Intermed
bika
bika
bika
Genesis Pharma
bika
bika
Demo
bika
Abbvie
bika
Almora
bika
bika
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:53
Ο ΕΜΑ επανεξετάζει τα αντιβιοτικά με φωσφομυκίνη
18:54
Νέο ΔΣ στο PhRMA Innovation Forum και ένταξη νέων μελών
13:54
Καλά νέα από τη θεραπεία CAR - T για τους αιματολογικούς καρκίνους
13:33
Νέα δεδομένα για θεραπεία για το ανθεκτικό λέμφωμα
19:45
ΕΟΦ:Τα βιο-ομοειδή φάρμακα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά
21:31
ΣΦΕΕ: Οι αλλαγές στο clawback τιμωρούν την ανάπτυξη
16:09
Νέα θεραπεία συντήρησης για το πολλαπλούν μυέλωμα
14:13
Στην τελική ευθεία η τροπολογία για την αναθεώρηση στις τιμές των φαρμάκων
15:52
Κυστική ίνωση: Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία
13:44
Ψωρίαση: Εφικτή η πλήρης κάθαρση του δέρματος με νέα βιολογική θεραπεία
21:39
Τι αλλάζει στη τιμολόγηση φαρμάκων
19:00
ΠΦΣ: Κοινό υγειονομικό μέτωπο κατά τη πώληση βιταμινών στα γυμναστήρια
16:19
Έρχονται αλλαγές στο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων
16:22
«Όχι» λένε οι φαρμακοποιοί στη πώληση βιταμινών από τα γυμναστήρια
10:03
Καλά νέα για τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο κεφαλής ή τραχήλου
bika
bika