bika
PEF
bika
Weekinews
Ξανθός:Η «ομηρεία» κρατών και ασθενών από τις φαρμακευτικές έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή
Ξανθός:Η «ομηρεία» κρατών και ασθενών από τις φαρμακευτικές  έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή
Μήνυμα προ τις φαρμακευτικές εταιρείες ότι η περίοδος της «αδιαφανούς» και «αυθαίρετης» διαμόρφωσης των τιμών στα φάρμακα και  η περίοδος της «ομηρείας» κρατών και ασθενών  « έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή» έστειλε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στην διάρκεια της ομιλίας του στη 5η Συνάντησης Υπουργών και Τεχνικών Κλιμακίων της «Συμμαχίας της Βαλέτα» που  πραγματοποιείται 11-12 Ιουλίου στην Αθήνα.
 
Στη συνάντηση της Αθήνας συμμετέχουν υπουργοί και  υψηλόβαθμα στελέχη των εννέα χωρών που απαρτίζουν τη  «Συμμαχία της Βαλέτας» (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμάνια, Κροατία και Σλοβενία).
 
Ο κ. Ξανθός είπε  ότι συμμετέχουν 6 υπουργοί χωρών της Ευρώπης και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να ενισχυθεί η προσπάθεια για να επιτευχθούν, σε κεντρικό επίπεδο χωρών, καλύτερες τιμές για τα ακριβά καινοτόμα φάρμακα.  Ενώ τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική επίσης η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πολιτική στήριξη που αυτή παρέχει σ’ αυτή την «συμμαχία».
 
Όπως ανέφερε χώρες με διαφορετικής πολιτικής απόχρωσης  κυβερνήσεις και υπουργοί με διαφορετικές ιδεολογικές και  πολιτικές αφετηρίες , μοιράζονται  την ίδια αγωνία για το προφανές  αδιέξοδο στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο αδειοδότησης, κυκλοφορίας , τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων.
 
«Φαίνεται ότι η διαχωριστική γραμμή που υπερβαίνει παραδοσιακές αντιθέσεις των πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης είναι : «δικαίωμα στην πρόσβαση με οικονομικά βιώσιμο τρόπο στη φαρμακευτική καινοτομία vs αδιαφανής και κερδοσκοπική λειτουργία της αγοράς φαρμάκου» ανέφερε χαρακτηριστικά. 
 
Οι  ανισότητες  στην Υγεία  και στο φάρμακο δεν πλέον αποδεκτές από την πλειοψηφία των χωρών σημείωσε και πρόσθεσε ότι στην ουσία αναζητείται μια νέα ισορροπία ανάμεσα «σε ένα δημόσιο αγαθό όπως το φάρμακο και στα ισχυρά εταιρικά συμφέροντα που διαμορφώνουν τους όρους λειτουργίας της  φαρμακευτικής αγοράς και της   πρόσβασης των πολιτών στις νέες θεραπείες».   
 
Μιλώντας για τη χώρας ο κ. Ξανθός επεσήμανε  πως η κρίση και η λιτότητα οδήγησε σε  αυξημένη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος των  φαρμάκων μετατρέποντας την στην πιο «φτωχοποιητική» δαπάνη των νοικοκυριών  καθιστώντας  το πρόταγμα της καθολικής και ισότιμης κάλυψης των φαρμακευτικών αναγκών των ανθρώπων ως την κορυφαία κοινωνική και πολιτική προτεραιότητα .
 
Ο Έλληνας υπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη να καλυφθεί το έλλειμμα θεσμικής κατοχύρωσης και νομικής «θωράκισης» της διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί μεταξύ των χωρών της «συμμαχίας». Όπως τόνισε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία  βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο και σε συνδυασμό με τη «ποικιλομορφία» που διέπει το εθνικό δίκαιο κάθε  χώρας , δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες στο να προχωρήσει γρήγορα και αποδοτικά το εγχείρημα και ενισχύει την αναμενόμενη επιφυλακτικότητα της φαρμακοβιομηχανίας.
 
« Έχει μεγάλη αξία λοιπόν  να καλύψουμε αυτό το κενό, δημιουργώντας το κατάλληλο «νομικό κέλυφος» που θα ενισχύει τη δεσμευτικότητα τόσο με τους αντισυμβαλλόμενους , όσο και μεταξύ των χωρών-μελών της «Βαλέτα» υπογράμμισε.
 
Για να γίνει αυτό σύμφωνα με τον κ. Ξανθό χρειάζεται βρεθεί , το κατάλληλο «μίγμα» ευελιξίας, αποφασιστικότητας  και αποτελεσματικότητας ώστε αυτή η  πολυμερής συμμαχία να αποδείξει  ότι η μπορεί να έχει κοινωνική χρησιμότητα και ανταποδοτικότητα για τους πολίτες και τα Συστήματα Υγείας των χωρών.
 
«Η φαρμακοβιομηχανία ενώνει δυνάμεις για να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις . Είναι καιρός να το κάνουμε και εμείς , δίνοντας το μήνυμα ότι η περίοδος της αδιαφανούς και αυθαίρετης διαμόρφωσης των τιμών , η περίοδος της «ομηρείας» κρατών και ασθενών , έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή» τόνισε ο υπουργός Υγείας .
 
Τα επόμενα βήματα  για την  ενδυνάμωση  της «Βαλέτα» σύμφωνα με τον κ. Ξανθό  είναι :
 1. η συλλογική επεξεργασία ενός κανονιστικού πλαισίου που που θα κατοχυρώνει τη δεσμευτικότητα και θα «θωρακίζει» νομικά  τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης  . Η προβλεψιμότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας ενισχύουν την αξιοπιστία της «Βαλέτα» .
2. η διασφάλιση ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα ξεπεράσουν την όποια «απροθυμία» τους και ότι θα έχουν κίνητρο να συμμετέχουν στις  διαδικασίες της «Βαλέτα» . Το κίνητρο αυτό είναι η ευχερής και γρήγορη πρόσβαση σε πολύ μεγάλες αγορές ( 160 εκατομμυρίων πολιτών ) χωρίς  να αναμένουν πότε κάθε χώρα θα κάνει τη δική της αξιολόγηση και διαπραγμάτευση  . Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε ότι δεν θα  γίνεται παράλληλη διαδικασία  και σε εθνικό επίπεδο για τα φάρμακα που αξιολογεί και διαπραγματεύεται η «Βαλέτα».
3. οι τακτικότερες και καλά προετοιμασμένες συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων με καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα μέλη του VTC , καθώς και η συστηματική επικοινωνία και ανταλλαγή των  απαραίτητων  στρατηγικών  πληροφοριών ( κλινικές μελέτες , επιδημιολογικά δεδομένα, πληθυσμοί-στόχος , συγκριτικές κλινικές αξιολογήσεις κλπ) που διευκολύνουν τις αποφάσεις σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. 
 
Το νομικό «κέλυφος»  που θα εμπλουτίζει τη «Διακήρυξη της Βαλέτας»  ο Έλληνας υπουργός  εξήγησε ότι βασίζεται στην αρχή της ομοφωνίας για τα κρίσιμα θέματα ( στρατηγική της «Βαλέτα» , horizon scanning και επιλογή φαρμάκων για κοινή αξιολόγηση και διαπραγμάτευση , διαδικασία και κανόνες για τη λήψη αποφάσεων καθώς  και για την ενσωμάτωση τους σε εθνικό επίπεδο ) και εισάγει κανόνες αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας που κρίνονται απαραίτητοι σ ’αυτή την κρίσιμη φάση. 
 
Επίσης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό τα παραπάνω  να αποτυπωθούν σε ένα κείμενο με νομικές πτυχές  με «δικλείδες ασφαλείας» που εγγυώνται την υλοποίηση  των αποτελεσμάτων της  συλλογικής  αυτής προσπάθειας και άρα τη βιωσιμότητα της .
 
«Μπορούμε στο επόμενο διάστημα να διαβουλευτούμε και να συμφωνήσουμε το περιεχόμενο μιας Διεθνούς Σύμβασης που θα παρέχει νομική ισχύ  στα αποτελέσματα της «Βαλέτα» και ασφάλεια σε όλους ( Εθνικά Συστήματα Υγείας , ασθενείς, φαρμακοβιομηχανία )» ανέφερε.
 
Επίσης υποστήριξε ότι αν οι χώρες –μέλη της «συμμαχίας» δεσμευτούν στην ιδέα ενός «οδικού χάρτη» που θα οδηγεί με ασφάλεια στον τελικό στόχο της κοινής διαπραγμάτευσης  , τότε μπορούν να ξεπεραστούν όλα τα τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα που έχουν ήδη ανακύψει ή θα προκύψουν στην πορεία( πχ μέγιστη ή ελάχιστη τιμή , εύρος τιμών ή fix τιμή , δυνατότητα ή όχι διαπραγμάτευσης και σε εθνικό επίπεδο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της «Βαλέτα»).    
 
«Οφείλουμε να κάνουμε την υπέρβαση . Η «Βαλέτα» μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πετυχημένο «παράδειγμα» εθελοντικής συνεργασίας  που θα  επηρεάσει καταλυτικά τους σημερινούς αρνητικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη  ( κυρίως λόγω της αντίθεσης της Γερμανίας , αλλά και άλλων χωρών, σε κάθε ιδέα κοινών πολιτικών στην Υγεία και στο Φάρμακο)  . Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε , δεν έχουμε την «πολυτέλεια» της «μοναχικής πορείας» απέναντι σε «συνασπισμούς συμφερόντων» με μεγάλη οικονομική και πολιτική επιρροή  ,  έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε ένα κλίμα  υψηλών  - και όχι ελάχιστων- προσδοκιών για τους πολίτες των χωρών μας» κατέληξε ο κ. Ξανθός.
 
 
Tags:
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Πολιτική Υγείας
 
bika
Intermed
bika
bika
bika
Genesis Pharma
bika
bika
Demo
bika
Abbvie
bika
Almora
bika
bika
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29
Με δικαστικές αποφάσεις τέλος οι εργολάβοι καθαριότητας σε τρία νοσοκομεία
19:29
Ξέμεινε από παιδίατρους το Νοσοκομείο Σάμου
18:40
«Λευκή απεργία» στις ΜΕΘ και ΜΑΦ η απάντηση των φυσικοθεραπευτών για τη μη ένταξη στα ΒΑΕ
07:00
Εξαγγελίες Ξανθού για προσλήψεις ,φάρμακο, ΕΣΥ και αλλαγές στην Υγεία
22:27
Εργασιακό μεσαίωνα και παράνομες πρακτικές του ΕΟΠΥΥ καταγγέλλουν οι εργοθεραπευτές
22:10
Αέναη γραφειοκρατική ταλαιπωρία για τον ασθενή το σύστημα παραπομπών
21:39
Α. Ξανθός: Κανένα πρόβλημα για όσους δεν προλάβουν να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό
20:57
ΕΛΣΤΑΤ: Υψηλά ποσοστά ανεργίας στα επαγγέλματα υγείας
14:22
ΠΙΣ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οικογενειακοί γιατροί για τους πολίτες
13:57
Επιφυλακτικοί οι καρκινοπαθείς μέχρι να εφαρμοστεί η μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα
20:06
Τρεις μήνες χαλασμένος ο αξονικός τομογράφος στο «Αμαλία Φλέμινγκ»
15:21
Γιατροί και ασθενείς ζητούν αλλαγές και παράταση στην εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού
14:53
Μηδενική συμμετοχή σε υποστηρικτικά φάρμακα για καρκινοπαθείς
07:00
Δωρεά υπερσύγχρονου μηχανήματος από το ΙΣΝ εξασφαλίζει έλεγχο νεογνών σε πανελλαδικό επίπεδο
20:47
«Αδειάζουν» τα νοσοκομεία από γιατρούς μέχρι το τέλος του έτους
bika
bika