bika
PEF
bika
Weekinews
PRAC: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρήση βαλπροϊκού κατά την εγκυμοσύνη
PRAC: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρήση βαλπροϊκού κατά την εγκυμοσύνη
Νέα μέτρα για την αποφυγή της έκθεσης των εμβρύων στη μήτρα σε φάρμακα που περιέχουν βαλπροϊκό, συνιστούν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του EMA.
 
Τα φάρμακα που περιέχουν βαλπροϊκό έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο στην ΕΕ καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία για τη θεραπεία της επιληψίας, της διπολικής διαταραχής και σε ορισμένες χώρες για την πρόληψη της ημικρανίας. Είναι γνωστό όμως ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο δυσμορφιών και αναπτυξιακών προβλημάτων σε έμβρυα που εκτίθενται σε βαλπροϊκό στη μήτρα.
 
Μια προηγούμενη ανασκόπηση είχε συστήσει μέτρα που στόχευαν στην καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με αυτούς τους κινδύνους προκειμένου να μειωθεί η χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να μην ξεκινά η θεραπεία εκτός εάν δεν ήταν αποτελεσματικές άλλες θεραπευτικές επιλογές ή σε περίπτωση που αυτές δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λόγω παρενεργειών. Η τρέχουσα ανασκόπηση ξεκίνησε λόγω ανησυχιών ότι τα μέτρα αυτά δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματικά.
 
Η PRAC εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία και διαβουλεύθηκε ευρέως με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και με τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών τους που έχουν εκτεθεί σε χρήση βαλπροϊκού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μέσω γραπτών παρατηρήσεων, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, συνεδριάσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας,  των οργανώσεων ασθενών, των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και μέσω δημόσιας ακρόασης.
 
Η PRAC σημείωσε ότι οι γυναίκες εξακολουθούσαν να μην  λαμβάνουν πάντοτε και εγκαίρως τις σωστές πληροφορίες και ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να αποφευχθεί η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 
Ωστόσο ήταν επίσης σαφές ότι για ορισμένες γυναίκες, όπως εκείνες με ιδιαίτερες μορφές επιληψίας, το βαλπροϊκό είναι η μόνη κατάλληλη θεραπεία και μπορεί να είναι σωτήρια για τη ζωή τους.
 
Ως εκ τούτου, η PRAC έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προϊόντα πρέπει να αλλάξει. Έτσι συνέστησε να ενισχυθούν οι περιορισμοί στη χρήση τους και να εισαχθούν νέα μέτρα ώστε να δοθούν κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες ασθενείς.
 
Επίσης συνέστησε στις εταιρείες που διαθέτουν στο εμπόριο αυτά τα φάρμακα να διεξάγουν πρόσθετες μελέτες για τον περαιτέρω χαρακτηρισμό της φύσης και της έκτασης των κινδύνων που προκαλεί το βαλπροϊκό και για την παρακολούθηση της συνεχιζόμενης χρήσης βαλπροϊκού και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από τις επηρεαζόμενες εγκυμοσύνες.
 
Επειδή όλα τα φάρμακα για το βαλπροϊκό έχουν λάβει άδεια σε εθνικό επίπεδο, οι συστάσεις της PRAC θα αποσταλούν τώρα στην Ομάδα Συντονισμού για τις Διαδικασίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης και Αποκεντρωμένης Διαδικασίας – φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (CMDh), η οποία θα υιοθετήσει μια θέση.
 
Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες που έχουν κάποιες ανησυχίες πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους. Οι γυναίκες και τα κορίτσια για τα οποία έχει συνταγογραφηθεί βαλπροϊκό δεν θα πρέπει να σταματήσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους χωρίς να συμβουλεύονται το γιατρό τους, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον εαυτό τους ή σε ένα αγέννητο παιδί.
 
Ποια είναι τα κύρια μέτρα που συνιστά η PRAC
 • Όπου υπάρχει έγκριση για ημικρανία ή διπολική διαταραχή:
-Κατά την εγκυμοσύνη - το βαλπροϊκό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
 
-Σε γυναίκες ασθενείς από τη στιγμή που μπορούν να αποκτήσουν παιδιά - το βαλπροϊκό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν πληρούνται οι όροι ενός νέου προγράμματος πρόληψης κύησης 
 • Για την επιληψία:
-Κατά την εγκυμοσύνη - το βαλπροϊκό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι για ορισμένες γυναίκες με επιληψία μπορεί να μην είναι δυνατό να διακόψουν το βαλπροϊκό και μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσουν τη θεραπεία (με κατάλληλη εξειδικευμένη φροντίδα) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 
-Σε γυναίκες ασθενείς από τη στιγμή που μπορούν να αποκτήσουν παιδιά - το βαλπροϊκό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν πληρούνται οι όροι του νέου προγράμματος πρόληψης κύησης.
 • Η PRAC συνέστησε επίσης στην εξωτερική συσκευασία όλων των φαρμάκων που περιέχουν βαλπροϊκό να περιλαμβάνει μια οπτική προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους κατά την εγκυμοσύνη. Εκτός από το κείμενο σε πλαίσιο, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ένα ειδικό σύμβολο / εικονίδιο, με τις λεπτομέρειες προσαρμοσμένες σε εθνικό επίπεδο.
 • Μια κάρτα υπενθύμισης για τον ασθενή θα εσωκλείεται επίσης στην εξωτερική συσκευασία, ώστε οι φαρμακοποιοί να συζητούν με τον ασθενή κάθε φορά που χορηγείται το φάρμακο.
 • Οι εταιρείες που διαθέτουν βαλπροϊκό στην αγορά πρέπει επίσης να παρέχουν ενημερωμένα εκπαιδευτικά υλικά με τη μορφή οδηγών για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς.

Τα κύρια σημεία του νέου προγράμματος πρόληψης κύησης που σχετίζεται με βαλπροϊκό:
 
 • Αξιολόγηση των ασθενών σχετικά με τη δυνατότητα/πιθανότητα τεκνοποίησης, συμμετοχή της κάθε ασθενούς στην αξιολόγηση της δικής της περίπτωσης και υποστήριξή της κατά τη λήψη αποφάσεων, μετά από πλήρη ενημέρωση σχετικά με το θέμα.
 • Δοκιμές εγκυμοσύνης (τεστ κύησης) πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπου απαιτείται.
 • Παροχή συμβουλών στους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της θεραπείας με βαλπροϊκό.
 • Επεξήγηση της ανάγκης για αποτελεσματική αντισύλληψη καθ 'όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
 • Επανεξέταση/επαναξιολόγη της θεραπείας από ειδικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 
 • Εισαγωγή μιας νέας φόρμας αναγνώρισης κινδύνου που θα μελετάται από τους ασθενείς και τους συνταγογράφους ιατρούς σε κάθε τέτοια επανεξέταση για να επιβεβαιωθεί ότι έχουν δοθεί και γίνει κατανοητές οι κατάλληλες συμβουλές
Tags:
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Υγεία
 
bika
bika
bika
Genesis Pharma
bika
bika
Demo
bika
Alzheimerathens
bika
KETHEA
bika
Roche
bika
bika
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:29
Αντιπηκτική θεραπεία θρόμβωσης: Μία παρενέργεια της μπορεί να σώσει μία ζωή
20:12
Μείζονος σημασίας η έγκαιρη διάγνωση των ρευματικών νοσημάτων
13:57
Κυστική ίνωση: Τι πρέπει να τρώνε οι ασθενείς
07:00
Περίπου 1.700 Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη
19:22
Δωρεά ωαρίων: Πότε αποτελεί επιλογή για το ζευγάρι
14:09
Πώς να αντιμετωπίστε τα ενοχλητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης
13:36
Καρδιολόγοι:Αυξημένος ο κίνδυνος για τους καρδιοπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές
15:41
Γιατί είναι απαραίτητοι οι καλοί φίλοι
19:30
Αλλεργίες το καλοκαίρι: Ποιοι κινδυνεύουν, τι πρέπει να κάνουν
20:20
Αναγκαία η φυσική δραστηριότητα για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων
07:00
Κατάθλιψη: 10 τρόποι να την καταπολεμήσετε
16:00
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης
16:03
Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη τεχνητή ίριδα για τα μάτια
07:00
Γιατί είναι υψηλό το ποσοστό καισαρικών στην Ελλάδα
21:00
Παχύσαρκοι έως το 2030 τουλάχιστον οι μισοί Ευρωπαίοι πολίτες
bika
bika